Výhody akciovej spoločnosti

Akciová spoločnosť sa vyznačuje istými špecifickými znakmi. Prestavuje v poradí tretiu najrozšírenejšiu formu podnikania po založení živnosti a spoločnosti s ručením obmedzeným. Vyznačuje sa istým počtom výhod. Pôsobí stabilnejšie, má vyššie základné imanie, čím disponuje s vyšším kapitálom v porovnaní s eseročkou. Počet akcionárov je neobmedzený. Akciová spoločnosť disponuje istým počtom akcií, z čoho pramení jej názov. Akcia umožňuje akcionárovi podieľať sa na riadení spoločnosti. Ak zvažujete podnikanie, založenie akciovej spoločnosti môže byť vhodným krokom k naštartovaniu vášho vytúženého biznisu.

poradenstvo v podnikaní

Akciové spoločnosti sa zakladajú dodržaním istých stanovených postupov. Po zápise akciovej spoločnosti do obchodného registra môžete prevziať plnú zodpovednosť za jej vedenie a naplno sa venovať rozbehnutiu vášho podnikania. Do obchodného registra sa uvádza okrem názvu a sídla spoločnosti aj predmet podnikania, výška základného imania a iné požadované údaje. Vnímate, že práve tento typ spoločnosti je ideálny pre vaše obchodovanie a podnikateľské aktivity? Založte si akciovú spoločnosť podľa platnej legislatívy v našej krajine. Ak sa chcete vyhnúť absolvovaniu náročného procesu, vybavovaniu a čakacej dobe, využite naše služby. Zameriavame sa okrem iného aj na predaj už založených akciových spoločností, ktoré sú pripravené na podnikanie v priebehu niekoľkých pracovných dní od uzavretia zmluvy.

vyvolení k úspechu

Bez ohľadu na to, v akom odvetví máte záujem podnikať, pripravíme potrebné dokumenty a zmluvy. Úspešný štart do novej etapy života je niečo, čo si vyžaduje istú dávku dôvery v seba a svoje schopnosti, odhodlania a trpezlivosti. S dostatočným poradenstvom v prípade potreby sa váš zámer a podnikateľský plán určite podarí realizovať. V našej databáze spoločností určených na predaj nájdete aj spoločnosti s ručením obmedzeným, ktoré delíme do niekoľkých základných skupín podľa ich typu. V prípade záujmu o viac informácií nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom našich uvedených kontaktných údajov.

About the Author

You may also like these