Mnohé povinnosti, ale aj svoje práva si občania musia preveriť

Každý deň sme svedkami nejakého pochybenia pri predaji či kúpe alebo v pracovno – právnych vzťahoch, a pritom zabrániť im je veľmi jednoduché: stačí poznať práva a povinnosti oboch strán, aby nedochádzalo k nedorozumeniam, ktoré nás pripravujú o čas aj peniaze. Všetci sme spotrebitelia a nakupujeme produkty rozličného charakteru, bežným artiklom sú aj automobily. V súčasnosti však nie je kúpa jedinou možnosťou ako sa dostať k vozidlu a používať ho na bežné účely. Úvery či lízingy na kúpu auta patria k dnes často využívaným spôsobom ich nadobudnutia, treba však zvážiť všetky ich pozitíva aj negatíva a až potom sa rozhodnúť.

Overiť si treba každý fakt

Je totiž možné, že spotrebitel, ktorý uzavrie lízingovú zmluvu Lexante.sk pri kúpe pod vplyvom eufórie z nového automobilu, nebudeme dostatočne obozretní a neoboznámime sa so všetkým, čo sa kúpy týka a podpíšeme pre nás nevýhodnú zmluvu. V prípade uzatvorenia lízingovej zmluvy na vozidlo, kde nie je zakotvená povinnosť jeho kúpy, spotrebiteľ už nemá nárok na odstúpenie od podpísanej zmluvy. K tomuto kroku dospel Súdny dvor EÚ a spresnil dojednanie pri lízingovej zmluve, v ktorej sa uvádza, že nový majiteľ nemusí vozidlo po skončení lízingovej zmluvy odkúpiť. Platí to pre všetky zmluvy, podpísané v kamenných priestoroch alebo na diaľku. Podnetom boli spotrebitelia, ktorí sa odhodlali odstúpiť od zmluvy aj niekoľko rokov po jej podpísaní alebo po splatení úveru.

Podpíšte len to, čomu rozumiete

Preto došlo k úpravám a je povinnosťou lízingových spoločností spotrebiteľov v dostatočnej miere informovať o jeho právach a všetkých povinnostiach v plnom rozsahu. Až potom môže začať plynúť 14-dňová lehota, počas ktorej je možné od zmluvy odstúpiť. V opačnom prípade je súdnym dvorom spresnený fakt, že ak už zmluva o úvere bola naplnená, nemá už spotrebiteľ právo na odstúpenie od zmluvy. Všetky dôležité informácie pri kúpe vozidla si preto treba vopred jednoznačne overiť, aby ste im rozumeli a vedeli, čo je vaše právo a čo povinnosť, iba tak nedôjde k závažným pochybeniam na jednej či druhej strane.

About the Author

You may also like these