Kto nám umyje okná v kancelárskych priestoroch

Upratovacie služby v Poprade sa zaoberajú veľmi širokým spektrom činností pre domácnosti aj firemné subjekty a ich súčasťou je aj umývanie okien. Mnohí z nás si okná v byte umývajú sami, ale rozhodne to nie je práca pre každého a nemožno ju takto paušalizovať. Umývanie okien je stále služba, ktorá je veľmi špecifická, a sú na ňu kladené mimoriadne požiadavky najmä z hľadiska bezpečnosti práce. Do hry totiž vstupuje otvorený priestor a pri otvorenom okne vzniká nebezpečenstvo pádu z veľkej výšky, čo úplne mení situáciu v porovnaní s bežnými upratovacími prácami v interiéri.

výšková budova

Práca vo výškach – umývanie okien na desiatom poschodí panelového domu alebo v kancelárskych priestoroch by sme mohli považovať za výškové práce, a navyše na rozdiel napríklad od práce na lešení alebo pri natieraní rôznych kovových konštrukcií sa tu upratovačka pohybuje bez bezpečnostného zaistenia. Ak otvoríte okno dokorán, postavíte sa na stoličku alebo na štafle a len ľahko zavrávoráte a stratíte rovnováhu, nemáte sa tu čoho zachytiť a pád z okna je neodvratný. Práve preto je veľmi dôležité pracovať s maximálnym sústredením, a toto tiež býva dôvod, prečo si ľudia nechajú umývať okná od profesionálnych firiem bez toho, aby riskovali nebezpečenstvo pádu z okna na ulici.

umývanie okien

Okná v kanceláriách – ak si kancelárska firma nechá umyť okná, môže ísť o rozsiahlu zákazku napríklad tridsiatich kancelárií na troch poschodiach výškovej budovy, pričom túto prácu by nemali vykonávať amatéri bez skúseností a znalostí vhodných pracovných postupov. Profesionáli sa k takej zákazke stavajú tak, že postupujú rýchlo a pritom precízne. Výhodné je dohodnúť termín prác na víkend, prípadne na neskoré popoludňajšie hodiny, kedy sú kancelárie opustené, a ľudia si tu navzájom neprekážajú, čo tiež smeruje k lepšiemu sústredeniu na prácu, bez rozptyľovania, a tým pádom sa znižuje nebezpečenstvo pádu z okien a smrteľného úrazu.

About the Author

You may also like these

No Related Post