Základné otázky ohľadom energetickej certifikácie

Energetický certifikát cena. Klikajte na tento odkaz, pokiaľ chcete aj vy získať energetický certifikát ku vašej stavbe za najlepšiu cenu na súčasnom trhu. Energetické certifikáty sú v dnešnej dobe samozrejmým dokumentom, ktorý musia vlastniť majitelia všetkých rodinných domov, obydlí, bytových jednotiek, stavieb či budov. Čo takýto energetický certifikát vlastne je? Energetický certifikát je dokument, ktorý sa skladá z dvoch častí a to z písomnej a grafickej. Písomná časť obsahuje všetky potrebné informácie o meranej budove, ku ktorej má byť nakoniec vystavený tento energetický certifikát.

energie

Grafická časť znázorňuje priradenie do jednotlivej energetickej triedy a namerané hodnoty v tejto budove, na základe ktorých je potom vyhodnotené, do akej triedy na stupnici od A po G bola budova zaradená. Energetická trieda A je najlepšia trieda, do ktorej môže byť daná budova priradená. G je naopak tá najhoršia, ktorá popisuje zlé hospodárenie s energiami a chabé udržanie týchto energii vo vnútri miestností. Sú energetické certifikáty povinné? Áno, v dnešnej dobe sú nevyhnutným písomným dokumentom, ktorý musí vlastniť majiteľ každej nehnuteľnosti.

energie

V prípade, že majiteľ svoju nehnuteľnosť prenajíma, je povinný vystaviť kópiu tohto energetického certifikátu svojím nájomcom. Čo taký energetický certifikát vlastne hodnotí? Energetický certifikát je zameraný na hodnotenie daného objektu z viacerých energetických hľadísk. Energetický certifikát pozerá na množstvo energie potrebnej na bežné úkony a činnosti v domácnosti či budove, a to napríklad na množstvo energie potrebnej na ohrievanie vody či vykurovanie miestností, množstvo energie spotrebovanej bielou i čiernou technikou, osvetlenie, prípadne na klimatázaciu, ak ňou budova disponuje. Kedy vstúpila energetická certifikácia do platnosti? K prvému dňu roku 2008.

About the Author

You may also like these