Pijeme zdravo?

Dostávame skutočne kvalitu? Je logické, že prichádzajú aj tieto otázky nielen v obchodoch a službách ale aj pri tak samozrejmej veci akou je voda. Pri praktikách poľnohospodárskeho priemyslu, odpadového hospodárstva, nezodpovednosti a chamtivosti ľudí je iba možnou otázkou času, kedy budú podzemné vody znečistené. Voda z polí presakuje do nižšieho podložia a dopĺňa podzemné pramene. Rovnako rieky do ktorých sa vlievajú menšie pramienky a tie tak pokračujú svoju cestu. Nevieme si predstaviť život na Slovensku v štýle niektorých svetových krajín, kde si musíte na pitie kupovať balenú pitnú vodu. U nás zatiaľ tento problém nie je.

pitná voda v domácnosti

Pitná voda nám tečie nielen z vodovodných kohútikov mestskej vody ale aj zo súkromných studní. V rôznych častiach Slovenska dokonca stále vyvierajú pramene s čistou vodou, ktorá je v rámci chráneného pásma kontrolovaná a zaistená proti znečisteniu. Domáca voda je dobrá tým, že je vždy poruke. Je to priesvitná tekutina bez chuti a farby. Ako ale zistíme, či nenesie stopy znečistenia pesticídmi, ťažkými kovmi alebo či nevykazuje iné anomálie oproti odporúčanému priemeru? Našťastie proces testu pitnej vody je jednoduchý a rýchly.

voda je aj našou súčasťou

Zabezpečiť ho môžeme domácimi testami pitnej vody. Tie nám ukážu výsledok do pár minút. V prípade, že chceme mať komplexný obraz o stave pitnej vody v domácnosti je možné obrátiť sa na niektorú z firiem, ktoré ponúkajú laboratórne vyšetrenie vody na rôzne látky. Pri komplexných testoch dostaneme kompletné informácie o obsahu minerálov a iných látok vo vode obsiahnutých. Tieto testy sú vhodné najmä pre studňovú vodu. Vďaka citlivosti poukážu nielen na tvrdosť vody či obsah železa ale aj na prípadné nebezpečenstvo pre zdravie. V podobe testovania na ťažké kovy alebo pesticídy. Môžeme byť teda s určitosťou a presnosťou informovaný čo všetko naša pitná voda obsahuje.

About the Author

You may also like these