NEMOCNICA Handlová - Nemocnica rodinného typu ...

Neurologická ambulancia

Online objednávanie do ambulancií
Lekár/lekári: MUDr. Jarmila HMIRÁKOVÁ
Sestry: Alena EDEROVÁ, dipl. s.
Ordinačné hodiny: Pondelok - Štvrtok
07:00 - 07:30hod - Príprava ambulancie
07:30 - 14:00hod - Ambulancia
14:00 - 15:00hod - Konziliárne vyšetrenia
Streda
15:00 - 17:00hod
Piatok
07:00 - 07:30hod - Príprava ambulancie
07:30 - 13:00hod - Ambulancia
Obedná prestávka:
12:30 - 13:00
Kontakt: Tel.:
046 / 5 192 729
Napíšte nám správu
Neurologická ambulancia sa nachádza v zrekonštuovanej poliklinike naprízemí č. dverí 4.
  • Zaoberá sa štandardným vyšetrovaním , diagnostikou a liečbou neurologických ochorení, vertebrogénnych ochorení dospelých pacientov.
  • V prípade potreby vybavujeme špecializované diagnostické vyšetrenie na vyšších pracoviskách, / napr. CT vyš., NMR vyš., EEG vyš., EMG vyš., vyš. evokovaných potenciálov /.
  • V rámci terapie realizujeme infúznu liečbu a liečbu obstrekmi, prípadne pacientov odosielame na hospitalizáciu na neurologické oddelenie, na neurochirurgické konziliárne vyš. a liečbu.
  • Od minulého roku v liečebných možnostiach pribudla i periradikuloterapia u pacientov s herniou disku, pri dobrej spolupráci s CT oddelením v Žiari nad Hronom, pacienti sa na vyšetrenie objednávajú, čím sú podstatne ovplyvnené čakacie doby pred vyšetrením, s možnosťou realizácie prednostného vyšetrenia
  • Našu ambulanciu vyhľadávajú pacienti z Handlovej , ale i mimo regiónu, čo svedčí o spokojnosti a dobrom mene našej ambulancie ako aj celej nemocnice.

Galéria oddelenia

Fotogaléria ambulancie momentálne nie je k dispozícii.

Nemocnica Handlová
SNP 26
972 51 Handlová

Ustredňa:
046 / 5192 777

Sekretariát riaditeľa:
046 / 5192 702
046 / 5192 788 - fax

Created by WebCreative.info © 2008 All rights reserved.

Nemocnica Handlová, 2. súkromná nemocnica www.nemha.sk